آخرین اطلاعاتی که تا اکنون به دفتر نی رسیده امروز به تعداد ٨ خبرنگار، فلمبردار و عکاس در جریان تظاهرات از سوی برخی از معترضین لت و کوب و اهانت شده اند و در مواردی هم کمره های شان را نیز شکسته اند.

نوید بهار و سمیع جهش خبرنگار و فلمبردار تلویزیون آریانانیوز؛

عماد روستایی و مختار یعقوبی خبرنگار و فلمبردار تلویزیون یک؛

فرید حلیمی و خطیب کریمی خبرنگار و فلمبردار تلویزیون نورین؛

مسعود حسینی، عکاس خبری و آقای “جیم” خبرنگار خارجی کشور بلجیم، مورد خشونت و بدرفتاری معترضین خشمگین قرار گرفته اند.

مسوولان ستاد تظاهرات جنبش روشنایی، گفته اند افراد فرصت طلب وارد تظاهرات مردمی شدند و دست به خشونت و آشوب زدند.

نى از ستاد برگزاری این تظاهرات مسرانه مى خواهد تا در شناسایی عاملین خشونت و آشوبگران، پولیس را یاری نمایند و به این ترتیب مسوولیت شان را ادا سازند.

آزادی بیان از تعرض مصوون است و تعرض به جان و وسایل کاری خبرنگاران از سوی هر کسی و یا گروهی که صورت گیرد جنایت را مرتکب شده و متعرضین باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.