پولیس ولایت زابل از بازداشت یک مظنون به قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار سابق تلویزیون ملی خبر می دهد. یک افسر پولیس در ولایت زابل به دفتر نی گفته است که تحقیقات از فرد بازداشت شده جریان دارد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بازداشت یک مظنون به قتل محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی را یک پیشرفت در راستای تحقق عدالت دانسته از مسؤلان کشفی، عدلی و قضایی کشور می خواهد تا این قضیه را تا برگزاری دادگاه علنی و مجازات یا برائت متهم ادامه دهند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان همچنان از تلاش های پولیس ولایت زابل در شناسایی و بازداشت متهم به قتل یک خبرنگار استقبال نموده و خواهان تطبیق عدالت و مجازات عاملان خشونت در برابر خبرنگاران می باشد.

محمد یعقوب شرافت، خبرنگار تلویزیون ملی ولایت زابل در تاریخ ۲۵ میزان سال روان در مرکز شهر قلات به ضرب گلوله به شهادت رسید.