رسانه‎های کشور در شرایط حساس وتاریخی قرار دارد. نقش رسانه‌ها دراین شرایط حساس، می‎تواند سرنوشت مردم این کشور را تغییردهد. رسانه‌ها باید دراین شرایط مسوولیت‌های شهروندان را تعریف کرده و برای هر شهروند نقشش را تشریح نماید. رسانه‌ها می تواند در حال حاضر، مردم را به سوی وضعیتی که عاقبتش خوش‌بختی است رهنمایی کند یا به راهی که به بدبختی می‌انجامد، راهنما باشد.

نی از رسانه‌های کشور می‌خواهد تا از این امتحان تاریخی، با کاربردی کردن دستورالعمل‌های مورد نیاز، زمینه‌ی بدر شدن موفقانه‌ی خویش‌را مساعد سازد. عبدالمجیب خلوت‌گر رئیس موسسه‌ی نی می‌گوید: ” آن‌طور که خبرنگاران ما در مراحل حساس و تاریخی کشور نقش و کار شان را موفقانه انجام داده‌اند، حالا نیز امیدوارم کامیابی شان را یک‌بار دیگر تضمین نمایند. رسانه‌ها و خبرنگاران باید به دستورالعمل‌های موجود دراین زمینه اتکاء کرده و به حرفه‌ای بودن شان مهر تائید بزنند.”

به باور نی رسانه‌ها در این برهه‌ی زمانی حساس، نه‌باید به منبع ترس و رعب تبدیل شده و مردم را با نشر گزارش‌ها و اخبار نامناسب در مورد وایرس کرونا و بیماری”کویدا 19″ هراسان سازد. از سوی دیگر، رسانه‌ها نه‌باید وضعیت را طوری معرفی نماید که شهروندان به بیماری مذکور توجه جدی نکنند، تا این‌که مانند تجربه‌ی کشور ایتالیا، یک‌باره همه‌چیز از مدیریت خارج شود.

قابل ذکر است که نی اخیرأ، راهکاری را زیر نام” دستورالعمل کاری خبرنگاران در شرایط ویژه‌ی بیماری “کویدا-19” برای جامعه‌ی خبرنگاری معرفی کرده است. این دستورالعمل را می توانید از تارنما یا لینک ذیل به دست آورید:

https://nai.org.af/fa/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/

 

 

شماره‌ی بیست و چهارساعته‌ی مشاوره وحل مشکل دست‌رسی به اطلاعات 093702004477