در جریان تظاهراتی که امروز چهارشنبه مورخ ۲۰ عقرب بخاطر دادخواهی برای سر بریده شدن هفت شهروند افغانستان در ولایت زابل روز گذشته صورت گرفته بود، نشرات زنده ی آریانا نیوز توسط نیروهای امنیتی قطع گردید.

مسوولان این تلویزیون گفته اند که سربازان سیم های وسیله ی که از طریق آن نشرات مستقیم از محل تظاهرات صورت می گرفت را قطع کرده و باعث شده اند تا این روند مختل شود.

به گفته ی این مسوولین پس از انتقال وسیله ی جدید، نشرات تلویزیون آریانا دوباره به شکل زنده ، درآمده است.

از سوی دیگر در جریان این تظاهرات وثیق الله عظیمی یکی از خبرنگاران تلویزیون خصوصی نور به اثر برخورد گلوله های که از سوی نیروهای امنیتی شلیک شده بود، زخم برداشته است. یکی از مسؤلان تلویزیون نور به دیده بان رسانه های نی گفته است که گلوله در یک سنگ اثابت نموده و پارچه های سنگ؛ سر خبرنگار شان زخمی شده است.

دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان عمل قطع نشرات زنده ی آریانا نیوز را از سوی نیروهای امنیتی یک عمل خلاف قانون شمرده و خواهان پیگرد قانونی این مسئله از سوی نهاد های مرتبط می باشد.

دفتر نی همچنان می خواهد عاملین شلیک هایی را که در جریان تظاهرات صورت گرفته و در اثر آن تعدادی از شهروندان کابل که در میان آن یک خبرنگار هم است، زخم برداشته اند، نیز باید شناسایی و به پنچه ی قانون سپرده شوند.

تظاهرات که با اشتراک هزاران تن از شهروندان کابل امروز صورت گرفته بود، از منظقه ی دشت برچی کابل شروع و الی درب ریاست جمهوری افغانستان ادامه یافت.

باید خاطر نشان ساخت که یکی از دستیاران فرماندهی پولیس کابل، دست داشتن پولیس را در حادثه ی قطع نشرات تلویزیون آریانا نیوز در تماسی با نی ، رد کرده است.