احمدخان نوید گرداننده‌ی برنامه‌های اسلامی در رادیو صدای غور، امروز در جریان اعتراضات مردمی، گفته‌می‌شود که در اثر اصابت گلوله کشته شده است.

به بیان شاهدان عینی؛ حوالی ساعت 9 امروز شنبه بیستم ثور، شماری از شهروندان غور در اعتراض به توزیع نا عادلانه‌ی نان خشک از سوی حکومت برای مردم، به دروازه‌ی مقام ولایت هجوم برده‌اند.

گل احمد خسرو گزارشگر رادیو صدای عدالت که از گواهان رویداد است در صحبت با دیدبان رسانه‌های نی گفت:” پس از شنیدن صدای گلوله خود را به محل رویداد رسانیدم، مردم به‌سوی مقام ولایت هجوم آورده بودند، صدای شلیک زیاد شد و چند نفر به زمین افتاد، پولیس تلاش می نمود تا مردم را پراگنده سازند، کسی نبود که زخمی ها را انتقال دهد”.

غلام ناصر خاضع والی غور اما می‌گوید که این افراد بدون هیچ‌گونه پیش‌زمینه‌ی قانونی این حرکت را راه‌اندازی نموده بودند و دست به تخریب اماکن دولتی زدند و هیچ توجهی به هشدار پولیس ننموده بالای پولیس نیز حمله نموده‌اند. گفته می‌شود که دراین میان تعدادی از شهروندان غور، در کنار خبرنگار شهید شده، جان‌های شان را از دست داده و‌تعدادی هم مجروح شده اند.

نی خواهان بررسی جدی این مسئله است و می‌خواهد تا موضوع از سوی فرماندهی امنیه و هیئت خاص وزارت امور داخله بررسی و نتیجه آن به جامعه‌ی خبرنگاری، نی و مردم افغانستان گزارش شود.