اخیراً ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد یک کارمند رسانه‌یی افغانستان؛ در حالت خلسه است

در این فیلم به وضاحت دیده می‌شود که با این کارمند رسانه برخورد غیر انسانی صورت می‌گیرد. الفاظ‌یکه در این فیلم رد و بدل می‌شود؛ نشان می‌دهد که عاملین فیلمبرداری دنبال سرکوب کار و فعالیت این کارمند رسانه‌یی اند.

دفتر نی بدین باور است که آزادی بیان به انحای مختلف در افغانستان دارد به چالش روبرو می‌شود و تهیه و نشر این فیلم یکی از این نوع چالش‌هاست.

نی از نهاد‌های کشفی، استخباراتی، عدلی و قضایی می‌خواهد تا قضیه را ابتدا کشف و سپس بر مبنای قوانین مورد فرایند عدلی و قضایی قرار دهند؛ باشد که مشخص شود چه نیروهای در پس محدود کردن آزادی بیان در افغانستان قرار دارند.

هکذا نی به‌دین باور است که رعایت شئونات و فریضه‌های دینی به‌عنوان راه‌کارهای اصلیِ اعتقادی زندگی مسلمانان در افغانستان در تمام حالات واجباً باید مراعات شود. کما این‌که نباید از رعایت و عدم رعایت این شئونات به‌واسطه‌ی افراد و نهادهای اجتماعی رسمی‌و غیررسمی‌استفاده‌ی سوء صورت گیرد. نی قضیه را به صورت جدی با نهادهای مرتبط پی‌گیری می‌کند.

قابل یادآوریست که ابراهیم عابد؛ یکی از موفق‌ترین چهره‌های طنزپردازی در کشور و یکی از محوری ترین افرادِ برنامه‌ی مهم انتقادی شبکه‌ی خنده در تلویزیون طلوع است.