خبرنگاران و جامعه‌ای رسانه‌ای بدخشان دست از تحریم اخبار حکومت برداشتند. پس از عذر‌خواهی والی بدخشان جنرال احمد فیصل بیک‌زاد، این تصمیم از سوی جامعه خبرنگاری آن ولایت گرفته شد. چهار روز قبل خبرنگاران ولایت بدخشان در یک همایش اعتراضی در واکنش به بی‌توجهی حکومت و عدم دست‌رسی به اطلاعات در این ولایت نشر خبرهای مربوط به حکومت را تحریم کرده بودند. دیروز چهار شنبه احمد فیصل بیک‌زاد والی این ولایت در یک نشست رو در رو با خبرنگاران از نارسایی‌ها و عدم توجه به موقع نسبت به خبرنگاران و رسانه‌ها از جانب اداره‌ی حکومت محلی معذرت خواهی نموده و تعهد کرده که پس از این اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران و رسانه‌ها را در اسرع وقت در اختیار آنان قرار خواهند داد. والی بدخشان تاکید کرده که به تمام اداره‌ها و سخنگویان حکومت وظیفه داده می‌شود تا با خبرنگاران در قسمت دست‌رسی به اطلاعات و پاسخ‌گویی هم‌کاری کنند. دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ضمن استقبال از این تصمیم می‌خواهد تاکید کند که تعهدات حکومت تنها روی کاغذ باقی نمانده و مسوولان اداره‌ی محلی بدخشان براساس قانون متعهد به اطلاع‌دهی به موقع به باشنده‌گان این ولایت و به ویژه خبرنگاران باشند.