شماری از خبرنگاران ولایت بغلان در پی دریافت نامه‌های تهدید آمیز از جانب طالبان، ولایت بغلان را ترک نموده اند.

این خبرنگاران در تماس با دفتر نی اذهان نمودند که طالبان مسلح با فرستادن ایمیل و اعلامیۀ مطبوعاتی خبرنگاران ولایت‌های هلمند و بغلان را به عدم رعایت بی‌طرفی متهم نموده و فعالیت این خبرنگاران را خیانت بزرگ و به اصطلاح خود شان “خودفروشی” خوانده اند.

اکنون این خبرنگاران که در بیرون از بغلان به سر می‌برند؛ نگران ادامۀ کار شان می‌باشند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، با توجه به اسنادی که از سوی این خبرنگاران در این زمینه ارائه شده؛ می‌نگارد که هرگاه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این دو ولایت و یا به خانواده‌های آنان هر گونه آسیبی برسد، مسؤل آن گروه طالبان شناخته خواهند شد.

همچنان دفتر نی از حکومت‌های محلی بغلان و هلمند و نیروهای امنیتی این دو ولایت می‌خواهد تا در زمینۀ تأمین امنیت جانی خبرنگاران ولایت‌های متذکر از هرگونه اقدام لازم و قانونی دریغ نورزند. این نیرو‌ها هم‌چنان باید در نظر داشته باشند که اگر خبرنگاران در این ولایت‌ها دچار معضل امنیتی شده آسیب ببینند، دولت در کنار طالبان مسؤل درجه یک آن خواهد بود.