قرار است نشست کشور های عضو  پیمان اتلانتیک شمالی ، ناتو در تاریخ ۸ و ۹ جولای بخاطر حمایت از افغانستان برگزار شود.  در این نشست است که در وارسا- لهستان برگزار می شود ناتو بر چگونگی کمک هایش چه از نظر راهکار ارائه و چه از دید مقدار تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعهداتی را به نمایندگان حکومت افغانستان خواهد سپرد.

جامعه ی رسانه یی افغانستان از سازمان ناتو تقاضا می نماید تا تمامی مساعدت های این سازمان بر مبنای شرایط مشخصی از جمله حمایت حکومت افغانستان از آزادی بیان، دسترسی  آزاد به اطلاعات و ارزش های بنیادین دموکراسی باشد.

کما اینکه اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها و مبارزه با فساد اداری از عمده ترین وظایف خانگی حکومت افغانستان می باشد که از نو باید به این نهاد تعریف گردد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در آستانۀ اجلاس سران کشور های ناتو در کنار آنچه آمد، می خواهد تا:

  1. از حکومت افغانستان جداً خواسته شود که عاملان خشونت علیه خبرنگاران افغانستان را به کیفر برساند.
  2. حکومت افغانستان مکلف است تا از رسانه های افغانستان حمایت مالی و معنوی نموده و نگذارد به دلیل مشکلات مالی، امنیتی و فنی از نشرات باز بمانند.