دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزادافغانستان به پاس سوم می یا روز جهانی آزادی مطبوعات برنامۀ را به منظور تقدیر از کاکرد های خوب کارکنان رسانه ی راه اندازی نمود.

امسال نیز هفت تن از خبرنگاران و بهترین های عرصۀ خبرنگاری توانستند در یک رقابت آزاد و سالم تندیس های نی را به دست بیاورند.

فرشاد صالح، گزارشگر تلویزیون آریانا نیوز، به عنوان بهترین گزارشگر، زینب عزیزی، گردانندۀ برنامه های سیاسی تلویزیون آرزو به عنوان بهترین گردانندۀ برنامه های سیاسی، شفیع کریمی، کارگردان در آریانا نیوز بهترین کارگردان برنامه های تلویزیونی، احمد فیاض عمری عکاس خبری در خبرگزاری پژواک عنوان بهترین عکاس خبری را از آن خود کردند.

همچنان وحیدالله کبیری، فلمبردار تلویزیون میوند بهترین فلمبردار، سهیلا عرفانی گوینده در رادیوی محلی معراج در ولایت هرات، مقام بهترین گوینده یا نطاق رادیویی و وحیده فیضی به عنوان بهترین گزارشگر آنلاین شناخته شده و تندیس نی را از آن خود کردند.

بیش از ۶۰ خبرنگار و فعال رسانه یی در این رقابت سهم گرفته و نمونه های کاری شان را به دفتر نی سپرده بودند، که از این میان تنها همین هفت تن از سوی هیات داور؛ انتخاب و برندگاه تندیس نی شناخته شدند.

هیات داور که همه از پیش کسوتان عرصۀ خبرنگاری و روزنامه نگاری کشور هستند، که قرار ذیل اند:

عبدالحی ورشان، محمود کوچی، عبدالحی مرام، مکیه منیر و احمد قریشی. این هیات داور، دو روز مکمل را در بررسی نمونه های کاری خبرنگاران نامزد صرف کردند.

نی همه ساله از روز سوم می یا روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می کند و به پاس این روز مهم، به بهترین های عرصۀ خبرنگاری کشور تندیس نی را نیز اهدا می نماید.

فرایند اهدای تندیس نی این است که یک ماه قبل از روز جهانی آزادی مطبوعات، فراخوان عمومی از طریق رسانه های اجتماعی و ایمیل از همه خبرنگاران آزاد و رسانه ها تقاضا می شود تا با فرستادن نمونۀ کاری به این دفتر خود شان را در این رقابت ثبت نام کنند.

سپس یک هفته پیش از برگزاری محفل سوم می، هیات داور که غیر از کارمندان دفتر نی هستند، تشکیل جلسه نموده و هر نمونۀ کاری را به دقت می بینند و نظر شان را ارایه می کنند، پس از بررسی و ارایه نظریات، هر خبرنگار که بیشترین نمره را کسب نموده باشد، برندۀ تندیس نی اعلان می گردد.

دیده بان رسانه های دفتر نی، به خبرنگارانی که برندۀ تندیس نی شناخته شدند تبریک و تهنیت گفته، آرزو می کند در همه عرصه های زندگی پیروز بمانند و بیشتر از پیش در راستای آزادی بیان و تقویت ارزش های مدنی جامعه و مردم افغانستان را یاری رسانند.

دیده بان رسانه های دفتر نی از آنعده از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی که نامزد تندیس نی بودند و نتوانستند قناعت داوران را کسب کنند، تمجید نموده و برای شان در آینده آرزوی بهروزی و پیروزی می نماید.