نی در آستانه‌ی امضای تفاهم‌نامه‌ی آمریکا با طالبان، ضمن استقبال از این مسئله می‌خواهد تذکر دهد که:

۱. هیچ تفاهم‌نامه‌ای میان طرف‌های منازعه در کشور، نباید خلاف ارزش‌های حقوق بشری و انسانی باشد.
۲. حفظ و نگه‌داشت دست‌آورد های ۱۸ سال پسین باید در هر تفاهم‌نامه‌ای به عنوان حق عمده، غیر قابل معامله و خط قرمز مردم افغانستان تعریف گردد.
۳. آزادی بیان به عنوان مهم‌ترین دست‌آورد ۱۸ سال پسین به هیچ وجه نباید مورد معامله قرار گیرد، این ارزش نه تنها که خط قرمز سیاسی بلکه حاصل خون بیش‌تر از صد تن از خبرنگارانی است که در این عرصه کشته شده اند.
۴. هیچ‌کسی و طرفی به شمول نمایندگان ایالات متحده، ناتو، اتحادیه‌ی ارپا و نمایندگان دولت افغانستان، حق معامله با دست‌آوردهای ۱۸ سال پسین، به خصوص رشد و بالندگی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد را ندارد.
۵. قاتلان خبرنگاران در کشور و در ۱۸ سال پسین، نباید شامل عفو و بخشش بر مبنای هیچ توافق‌نامه‌ای گردند.
نی از تمامی طرف‌های منازعه‌ی کشور می‌خواهد تا به آن‌چه در این اعلامیه به نیابت از جامعه‌ی خبرنگاری کشور آمده است، توجه جدی نموده و رسالت شان را دراین برهه‌ی مهم زمانی ادا نماید.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان