دفتر نی در ارزیابی که اخیراً در ۳۴ ولایت افغانستان در مرد حضور زنان شاغل در رسانه ها انجام داده است، نتایجی را به دست آورد که نشان می‌دهد، برخلاف باورهای از پیش اعلام شده، حضور زنان در رسانه‌های کشور بیشتر شده است.

هدف راه‌اندازی این نظرسنجی این بود تا فهمیده شود، آیا حضور زنان شاغل در رسانه‌های کشور در سال ۱۳۹۶ به تناسب یک سال قبل آن (۱۳۹۵) کاهش یافته، افزایش یافته و یا تغیر نکرده است.

بر بنیاد یافته های دفتر نی؛ حضور زنان شاغل در رسانه‌های کشور در ۱۱ ولایت بیش‌تر شده، در ۱۱ ولایت دیگر تغیر نکرده و در حالت ثابت قرار دارد، در ۷ ولایت کشور حضور زنان شاعل در رسانه‌های کاهش یافته و در ۵ ولایت دیگر اصلاً هیچ خانم در رسانه‌ها کار نمی کنند.

در ۱۱ ولایت که حضور زنان شاغل در رسانه‌ها افزایش یافته، عبارت اند از: کابل، پروان، لوگر، پکتیکا، ننگرهار، قندهار، هلمند، هرات، فراه، سرپل و بدخشان می باشند.

در ۱۱ ولایت دیگری که حضور زنان در رسانه‌های آن تغیر نکرده و مانند سابق است عبارت اند از: پنج‌شیر، غزنی، لغمان، کنر، بادغیس، نمیروز، بلخ، جوزجان، تخار، فاریاب و دایکندی.

۷ ولایت که در آن حضور زنان در رسانه‌ها کاهش یافته اند شامل ولایت‌های: کاپیسا، وردک، بامیان، خوست، سمنگان، قندوز و بغلان می‌باشد.

مدیران و مالکان رسانه‌های ولایت‌های که در آن حضور زنان کاهش یافته و یا اصلاً زنان حضور ندارند، در پاسخ به دفتر نی گفته اند که بزرگترین چالش تشدید نا امنی‌ها، موجودیت افراد و گروه‌های زن‌ستیز و مشکلات مالی خود رسانه‌ها عنوان شده است.

ولایت‌های که در رسانه‌های آن زنان فعالیت ندارند؛ عبارت اند از: غور، پکتیکا، نورستان، ارزگان و زابل می‌باشند.

دفتر نی حمایت‌کنند‌ه‎ی رسانه‌های آزاد افغانستان راه اندازی این نوع نظرسنجی‌ها را بسیار با ا همیت دانسته و این داده‌هایِ، دولت را در راه اندازی سیاست‌های معقول فرا می خواند.

دفتر نی از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد تا در ولایت های که بانوان بنا بر دلایل مختلف چون: نامنی، فشارهای حلقات زن‌ستیزز و موجودیت فرهنگ نادرست؛ نتوانسته اند فرصت ایفای وظیفه در رسانه‌ها را بدست بیاورند، زمینه‌ی کار زنان در رسانه ها را فراهم ساخته و تمام موانع را از سر راه آن‌ها بردارد.

ما هم‌چنان از حکومت وحدت ملی کشور می خواهیم تا در ۷ ولایت دیگری‌که حضور زنان در رسانه ها کاهش یافته است نیز توجه نموده و در برداشتن موانع آن‌ها اقدامات جدی و عملی را روی دست بگیرد.