فیصل نوری، خبرنگار تلویزیون محلی خاور در ولایت قندوزادعا دارد که روز گذشته ۱۴جدی از سوی سکرتر و محافظ والی لت و کوب شده است.

به اساس گزارش ها و تصاویر ارایه شده؛ دیروز والی قندوز در یک برنامۀ طرح شده قرار بود رئیس جدید دانشگاه قندوز را معرفی کند، اما این اقدام والی با مخالفت و واکنش برخی از استادان دانشگاه قندوز مواجه شد و برنامۀ مذکور مختل گردید. محافظان و زیردستان والی قندوز با میله های تفنگ استادان و میهمانان حاضر در تالار را دور می ساختند. آقای فیصل نوری خبرنگار تلویزیون خاور که از این ماجرا تصویر می گرفت، می گوید که مورد لت و کوب میرویس احمدزی سکرتر و یکی دیگر ازمحافظان والی قندوز قرار گرفت و تهدید شده است. تصاویر ارایه شده نشان می دهد که ادعای خبرنگار درست است.

این اقدام خشونت آمیز سکرتر والی قندوز در برابر خبرنگارتلویزیون خاور؛ از یک سوء زورگویی و قانون شکنی زیردستان والی را نشان می دهد، از جانبی دیگر سانسو و جلوگیری از نشر و پخش اخبار و معلومات است که در هر دو صورت نقض قوانین بوده و مستوجب پیگرد قانونی و مجازات می باشد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزادا افغانستان این اقدام سکرتر و محافظ والی قندوز را غیر قانونی و دور از کرامت انسانی دانسته آن را به شدت محکوم می کند.

والی قندوز باید هرچه زودتر دو تن از متهمان لت و کوب این خبرنگار را که یکی محافظ و دیگرش سکرتر آقای والی قنوز می باشد، به نهاد های عدلی و قضایی سپرده و قانون را بالای آنان تطبیق کند. همچنان برای زیردستانش تفهیم نماید تا حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را احترام بگذارند.

دفتر نی همچنان از نهاد های کشفی، عدلی وقضایی کشور جداً می خواهد تا در صورت عدم معرفی این دو متهم از سوی والی قندوز، خود دست به کار شده و برای تطبیق قانون گام برداشته و این دو قانون شکن را به میز محاکمه بکشانند.

دفترر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، یک ماه به نهاد های عدلی و قضایی فرصت می دهد تا در این مورد بررسی های شان را انجام داده و نتایج ابتداییۀ تحقیقات شان را با رسانه ها و دفتر نی در میان بگذارند.