وزرات اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان،آنطوری که ادعا می شود، برای دو شبکۀ تلویزیونی به یک نام جواز صادر نموده که سبب بروز اختلافات و اعتراضات مسؤلان این دو تلویزیون شده است.

تلویزیون جهان که در ولایت پروان فعالیت داشته و تلویزیون جهان که در کابل به نشرات ادامه می دهد، از چندی به این سو بالای نام “جهان” باهم درگیر اند و بار ها این مسئله را به نهاد های عدلی و قضایی و همچنان کمیسیون های ویژۀ حل دعاوی رسانه ها و خبرنگاران در وزارت اطلاعات و فرهنگ کشانده اند، اما ظاهراً این مشکل حل نشده و با گذشت هر روز به شدت آن افزوده می شود.

مسؤلان تلویزیون جهان پروان از جند روز به این سو با برافراشتن خیمۀ تحسن در شهر کابل تلاش دارد تا توجۀ وزرات اطلاعات و فرهنگ و همچنان اتحادیه های صنفی خبرنگاری و نهاد های مدافع آزادی بیان را جلب کند؛ تا به این مشکل رسیدگی شود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید: ” از آنجائیکه وزرات اطلاعات و فرهنگ مسؤل صدور جوازنامه ها به تلویزیون های افغانستان است، باید اسناد هر دو شبکۀ تلویزیونی را مطالعه نموده و مطابق قانون هریک آن که مستحق اصلی این نام (تلویزیون جهان) است، جواز نشراتی را به نام او صادر نموده و به این مشکل نقطۀ پایان بگذارد.” به گفته ی وی در غیر این صورت این مشکل می تواند صدمه ی به وجهه ی رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ بزند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ تداوم این وضعیت را نه به سود رسانه های افغانستان دانسته و نه هم به سود دولت، بنااً بار دیگر تأکید می ورزد تا حکومت افغانستان هرچه عاجل به این مشکل رسیدگی نموده و مطابق قانون در این مورد تصمیم بگیرد.