وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هشدار داده است، در صورتی که شرکت فیسبوک پالیسی‌ها و قوانین افغانستان را رعایت نکند، فعالیت این شرکت را در افغانستان «مطلقاً» متوقف خواهد کرد.

مسئولان این وزارت اعلام کردند که به شرکت فیسبوک شش ماه فرصت داده‌اند تا رهنمودها و قوانین دولت افغانستان را در مورد این کشور به اجرا گذارد.

دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان بر این باور است که وضع هرگونه محدودیت بر رسانه‌ها، به آزادی بیان در کشور ضربه‌یی بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد زد.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی می‌گوید، بر مبنای ماده‌ی 34  قانون اساسی افغانستان ـ که در آن آزادی بیان تسجیل یافته ـ هیچ محدودیتی بر رسانه های اجتماعی و رسانه‌های همگانی پذیرفتنی نیست. به گفته‌ی آقای خلوتگر، قوانین افغانستان چارچوب فعالیت رسانه‌ها را تعریف کرده و هر نوع عملی خلاف این چارچوب، در مخالفت صریح با قانون پنداشته می‌شود.

بنابراین نی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌خواهد که به جای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، در نظام‌مندساختن آن بر مبنای قوانین نافذه‌ی کشور بکوشد. نی در زمینه‌ی نظام‌مندساختن رسانه‌های اجتماعی، اسنادی را در همکاری با متخصصان این عرصه تهیه کرده و می‌تواند آن را با وزارت مخابرات درمیان بگذارد. این اسناد حکومت را در راستای تعیین چارچوب‌های حقوقی فعالیت رسانه‌های اجتماعی یاری می‌رساند.