این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای  ۲۰  تن از خبرنگاران رادیو تلویزوین تعلمی و تربیتی  در داخل خود رسانه توسط استادان مجرب دفتر نی برای ۱۰ روز، روزانه ۲ ساعت دایر گردید.

مینه روفی (خبرنگار)

نازیلا غفوری (خبرنگار)

سویتا شهرزاد(خبرنگار)

محمد یاسین امین (پرودیسر برنامه های تلویزیونی)

صفور امان هاشمی (پرودیسر برنامه های تلویزیونی)

محمد خان انیس (ریس بخش نشرات برنامه های تلویزیونی)

تمیم مزیدی (پرودیسر برنامه های تلویزیونی)

فهیم نیکزاد (مدیر بخش نشرات برنامه های تلویزیونی)

مصطفی رحیمی (گزارشگر)

فضل خالد نوری (پرودیسر برنامه های تلویزیونی)

غلام ایشان سخا (پرودیسر برنامه های تلویزیونی)

اجمیر رحمانی (فلمبردار)

غلام سرور (ریس عمومی بخش نشرات برنامه های تلویزیونی)

عصمت الله حبیبی (گزارشگر)

احمد شاه وردک (گزارشگر)

عبدالرقیب ساقیب (گزارشگر)

عمر وردک (گزارشگر)

احمد شاه پوپل (گزارشگر)

فضل حق حیدری (مدیر بخش های برنامه های تلویزیونی)

توفیق عظیمی (مدیر)