دوره کوتاه مدت ویدیو ژورنالیزم  از تاریخ ۱۰٫۰۱٫۲۰۱۶ الی ۲۵٫۰۱٫۲۰۱۶ با اشتراک ۲۷ تن که ۷ تن قشر اناث، و۲۰ تن قشر ذکور بود موفقانه به پایان رسید.

سودابه عزیزی

آرزو امیری

امینه بهروج

خالده علی زاده

سکینه امینی

زهرا احمد زاده

سجیه نورسهیم

سید احمد راشید هاشمی

نصیر احمد همدرد

سید مصطفی سروری

سید جاوید موساوی

محبوب الله اوریاخیل

ولی سدید

عبدالصبور امانی

محمد کمال مسعودی

محمد هریس اخلاص

احمد فایق حاظم

عبدالباسط رضایی

احمد صمیم خموش

منیر احمد صادق یار

ادیب احمد زی

محمد ضیا باهنر

نور محمد بختیار

ندیم بهادری

حشمت الله پیمان

مجیب احمد نور سهیم

سید صفی الله شکیب