شب گذشته گروه خبری تلویزیون آریانانیوز که در حال پوشش خبری میله نوروز و آتش بازی شهر مزار شریف بودند از سوی یک سرباز پولیس لت و کوب شدند و کمره ی فلمبرداری شان را نیز شکسته اند. 

بشیر انصاری، مسول تلویزیون آریانا بلخ به دیده بان رسانه های نی گفت: بشیر عطایی گزارشگر آریانا نیوز حین تهیه ی گزارش از میله نوروز بود که یک سرباز پولیس بدون هیچ مقدمه ی سیلی محکم بر رویش زد، ولید صدیقی فلمبردار آریانانیوز که از این ماجرا ویدیو می گرفت نیز با خشونت همین سرباز پولیس مواجه شد و سپس کمره ی فلمبرداری آنان را نیز شکستاند.

تصاویر نشر شده از این خشونت پولیس در صفحات رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده داشته و کاربران خواهان مجازات پولیس خاطی شده اند.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگاران را غیر قانونی دانسته و آنرا نکوهش می کند.

پولیس که مجری قانون است، خود نباید به ناقض قانون مبدل شود. پولیس بلخ و مقامات محلی در مورد این خشونت آشکار و غیر قانونی یک سرباز پولیس در برابر خبرنگاران بی تفاوت بوده نمی توانند.

دفتر نی از مسوولان پولیس در بلخ و مقام آن ولایت جداً می خواهد تا این قضیه را دنبال نموده و پولیس که سبب خشونت خبرنگاران شده است را محاکمه نموده و طبق قانون او را مجازات نمایند.