اتحادیه ملی ژورنالیستان زون شرق با اشتراک مسوولان رسانه ها در ولایت ننگرهار، نشستی را به منظور چگونگی پوشش خبری جریان انتخابات برگزار نمودند. این نشست که به منظور تبادل نظریات میان خبرنگاران ولایت ننگرهار برای پوشش خبری بهتر این پروسه در هوتل اسپین غر برگزار گردیده بود، خبرنگاران با در نظر داشت تجارب پوشش خبری دوره نخست ریاست جمهوری، نکات مثبت و منفی کار شان را در این زمینه به بحث گرفتند.
لعل پادشان آزمون مسوول اتحادیه ژورنالیستان آزاد در ننگرهار که در این نشست صحبت می نمود گفت در دور نخست فیصله نموده بودیم تا انتخابات را به صورت همه جانبه پوشش دهیم، آن برنامه ما نتیجه خوب در پی داشت.
او از مسوولان رسانه های زون شرق خواست تا از پخش و نشر وقایع تروریستی تا ختم این پروسه خود داری نمایند، او گفت: ” هرگاه وقایع تروریستی در این پروسه ملی پوشش خبری یابد امکان آن میرود که با شنیدن آن مردم از رفتن به پای صندوق های رای خود داری نمایند و حتی از خانه هایشان بیرون نشوند.” آقای آزمون تاکید نمود که هدف تمام ما در این پروسه اشتراک وسیع مردم در انتخابات می باشد، او گفت این یک تعهد اخلاقی ما در برابر مردم ما می باشد و نیاز است تا اصول معیاری خبرنگاری خویش را برای فدای مصالح عامه مردم خویش نماییم.
در همین حال رحمت الله زیارمل منشی اتحادیه ژورنالیستان آزاد در ننگرهار در این نشست از خبرنگاران خواست تا با حوصله مندی تمام کوشش نمایند تا هدف خویش را که همانا پوشش خبری مناسب جریان انتخابات است را به صورت بهتر تعقیب نماییم.
او دراین نشست از خبرنگاران خواست تا سروقت به مراکز رای دهی حاضر گردند و از به موقع آغاز شدن پروسه انتخابات از مراکز گزارشدهی نمایند.
نشست مشابهی نیز صبح همین روز میان مسوولان رادیو ها در این ولایت برگزار گردیده بود. انجینیر محمد همایون موسس رادیو انعکاس در صحبت با خبرنگار دفتر مرکز نی گفت آنها بخاطر هماهنگی هر چه بهتر پوشش خبری جریان انتخابات نشستی را میان مسوولان رادیو های این زون برگزار نموده و در زمینه تبادل نظر نموده اند.
او گفت بیش از ۲۰ تن از خبرنگار خود را موظف ساخته اند تا از مراکز مختلف رای دهی گزارشدهی نمایند و بخاطر شفافیت هر چه بیشتر این پروسه ویدیو و تصویر نیز تهیه نمایند.