این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 27 الی 29 جنوری 2020 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند.

عزیزه

وحیده

🔊 جایگاه جامعه مدنی مشخص گردیده است!
۷ دلو ۹۸ خورشیدی
✍ اشتراک سید عباس سادات عضو اتحادیه نهاد های جامعه مدنی جوزجان در امتحان تحريرى بست چهارم کارشناس نظارت و تفتيش رياست حفاظت محيط زيست ولايت جوزجان، از واجدين شرايط بست متذکره با حضور داشت نماينده ګان محترم مقام ولايت ، نهاد هاى جامعه مدنى ( سید عباس سادات ) ، رياست امور زنان و اصلاحات ادارى اخذ ګرديد.
● سپاس فراوان از خجسته قیام رئیس حفاظت محیط زیست جوزجان نسبت همکاری هایشان در راستای شفافیت و شایسته سالاری.

شگوفه یزداری

بینظیر

خبر خوش به اهل هنر و هنرپروران،

هنرمندان تیاتر هرات و نهاد اجتماعی پیوند۳۴ولایت افغانستان با مساعی مشترک ولایت دایکندی وجوزجان قراراست به سلسله ادامه فعالیت های هنری کاروان صلح به ولایات کابل،بامیان،جوزجان،بلخ،پنجشیر،بدخشان،جلال آباد با اجرای نمایش(صلح برای همه )سفرنمایند ،این کاروان توسط مسؤل تیاتر هرات ،و ریس نهاد اجتماعی پیوند ۳۴ولایت افغانستان به کار خود عنقریب آغاز مینماید ،

خرسندیم که با تجربه ترین هنرمندان در این کاروان را با خود داریم ،

جای دارد از ریاست جمهوری ج،ا،ا،وزارت اطلاعات و فرهنگ ،ریاست عمومی اداره امور ج،ا،ا مقام ولایت هرات ،ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات ،سپاسگزاری نمایم ،

ما بخاطر اجرای برنامه کاروان صلح شمارا در جریان اجرای نمایشات از طریق رسانه ها و دنیای مجازی  قرار خواهیم داد

به امید صلح سرتاسری ، مارا از دعا و تشویق های معنوی تان فراموش نکنید.

سمیرا

فراخوان مجدد
منتظر ثبت نام جوانان و نهاد ها هستیم

در نخست جای افتخار است که جوانان کوشا و با دست آورد را در ولایت جوزجان داریم و برنامه مذکور نیز بخاطر معرفی دست آورد های شما تحت نام (اولین جشنواره جوانان برای عمل) بزودی برگزار خواهد گردید و از تمام شما درخواست میگردد که فورم اشتراک با آن عده دوستان و جوانان که ایمیل آدرس خویش را در کامنت ضمیمه نموده بودند برای شان ارسال گردید و بطور دقت خانه پوری نموده و سافت آن را در ایمیل درج شده ارسال و هارد آن را به آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان با تائیدی و امضاء تسلیم دهید تا فورم ها بزودی مورد ارزیابی قرار گیرد و در برنامه دست آورد های شما به معرفی گرفته شود به امید موفقیت و کامیابی تمام جوانان و بخصوص جوزجان و برای تمام تان موفقیت و چشم انداز های خوبی در آینده خواهان هستیم.
نوت: جوانانیکه مشکلات ایمیل و انترنت دارند فورم اشتراک را میتوانند از آدرس ذیل دریافت کنند.
مرکز علمی ترک زون بندر آقچه، منزل سوم، مارکیت حاجی شکور

لطیفه

سلام به کارگران صبور و مستحق میهنم !

روز یک شنبه در مقابل درب مقام‌ ولایت ما ، انبوه مردان و زنان خیمه تحصن برپا داشته و منتظر بودند …
تفحص نفت و گاز جوزجان بقرار صحبتم با یک‌خانم کارگر که یکسال به تقاعدش مانده واز زیر چادری اش اشکهایش دیده میشد گفت : این ریاست ۶۶ ساله قدامت کاری دارد .
در اوایل ۵۰۰۰ کار گر که ۳۰۰ تن را کارگر اناث تشکیل میداد .
تا یکسال قبل ۸۵ تن زنان و ۵۰۰ تن مردان کار مینمودند . اکنون هشت تن بانوان و ۲۲ تن اقایان بقسم خدمتی باقیمانده اند …

خانم فریبا انوری گفت: و …همین‌اکنون دو صد تن از کارگران ، در ساحه بالای چاه های برمه شب و روز کار میکنند .

همه کارگران سابقه کاری شان از موی سر شان معلومست…. ولی با تجاربی به سویه ماستر و‌دکتورا هستند .

خانم ثریا حبیبی گفت : همه تنقیص شدیم فقط چند تن اقلیت خدمتی اند . با تنقیص نه سوابق کاری و نه تقاعد ما حساب میشود .

خانم رونا گفت : همیشه وعده دادند تا اینکه به تنقیص رساندند . محمد کریم‌ مدیر مخابره : ما را بی سرنوشت کردند ..

محمد فاروق از تکنالوژی هایدروکاربونها : دلیل تنقیص ما معلوم نیست

خانم آمنه رآبت کارمندتکنالوژی معلوماتی : بما گفتند کارگران تفحص نفت و‌گاز بیکار هستند ، بنا تنقیص شدند ، ….

اگر به کارگران توجه شود ، درینولا چندین چاه‌های نفت و‌گاز وجود دارد ، که باید فعال و‌قابل استفاده شود …اما …

این گزارش ها با اتحادیه های صنفی کارگران در مرکز شریک ساخته شد ، منتظر پاسخ شان باشین کاگران عزیز و صبور میهنم .

شمیلا

شگوفه

۱۱ دلو ۱۳۹۸
کمپاین ملی جمع آوری کمک های زمستانی برای نیازمندان ، فقرا و اطفال در شهر شبرغان ولایت جورجان .

جریان بسته بندی کمک های جمع آوری شده زمستانی از طرف شهروندان با جمع از رضاکاران انجمن های و نهاد های مدنی.
که این کمک ها ضم کمک های دیگر با رضاکاران کمپاین در حضور رسانه ها و نهاد های مدنی برای نیازمندان هدیه داده میشود.

ذکیه

توضیح مواد خوراکی و البسه برای خانواده های بی بضاعت و مهاجرین
جم‌آوری مواد خوراکی و البسه برای خانواده های بی بضاعت و مهاجرین از سوی نهادهای جامعه مدنی و سایر سازمان ها و انجمن ها توضیح گردید.
ذکیه صوفی زاده مسول سازمان اجتماعی همگان میگوید که این برنامه طی ۱۵_۲۰روز از طریق نهادهای جامعه مدنی و سایر انجمن ها براه انداخته شده بود به پایان رسید که کمک ها برگرفته از لباس های زمستانی بوت های زمستانی پنج قلم مواد خوراکی میباشد که از طریق ارگان ها ریاست ها و مردم عوام جمع آوری شده و برای مهاجرین و بی بضاحتان قریه عید محله پل خراسان،گلستان پروژهI وغیره مناطق میباشد
و در اخیر قریدار عید محله خواستار توجه جدی حکومت محلی را در این راستا دارد…..‌

زهره

ام‌روز 3 شنبه مورخ 1398/12/7

قراریک نشست هیت رهبری صحت عامه ولایت جوزجان با جمع نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان روی موضوع ویروس کشنده بنام کرونا ساعت 10:00 صبح امروز به منظور جلوگیری وتدابیر لازمه بین اشتراک کننده این نشست صورت گرفت.

محترم!

سرپرست ریاست صحت عامه ولایت جوزجان تاکید نمودکه شهروندان ولایت جوزجان درعین مشاهده اشخاص مریض با صحت عامه ولایت جوزجان موضوع را درجریان گذاشته همکاری نمایند.وهمچنان خاطرنشان گردیدکه بخاطر تدابیر این مریضی دوشخص باهم احوال پرسی بدون تماس صورت گیرد. واز ماسک های محافظتی استفاده نمایند.

متعاقبآهرکدام از اشتراک کننده ها در رابطه به موضوع صحبت های همه جانبه نموده وعده هرنوع همکاری را سپردند.

سپس زهره ” محمدی” عضوکلیدی نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان و معاون بنیاد اجتماعی وخیریه کمک به اطفال ولایت جوزجان وهمچنان یک تن از خبر نگاران شهروند در رابطه به پیرامون موضوع چنین بیان نموده نظریات خویش را دراین مورد ارایه نمود.

محدیه

بهشته

مغفرت

۱۹/۱۱/۱۳۹۸
تظاهرات حق هرشهروندان است.
کارگران ومامورین ریاست هایدروکاربن های شمال به خاطرتنقص (۵۱۲) تن شان ازطرف حکومت. دروازه مقام ولایت جوزجان رابسته وخمیمه تحصن را برپا نموده بودند.
ومدت 4 روزمیشو دتاهنوزبه قناعت شان پرداخته نشده است.
امروز۲۲/۱۱/۱۳۹
کارگران وکارمندان نفت وگازشبرغان دروازه مستوفیت جوزجان را نیزبستند.وهمچنان راه مواصلاتی شبرعان .مزاررانیزچندین هاساعت بستند.
دولت بایدهرچی عاجل برای گارکران دوران ساز جوابگو باشند.
خواست تظاهرات کننده گان ازریس جمهورردمکتوب تنقصی وخواهان حقوق وامتیازات شان بوده و میباشند.

مریم

ایجاد کارگاه خیاطی و صنایع دستی توسط شورای بانوان جنبش ملی افغانستان در جوزجان
شورای بانوان در جنبش ملی افغانستان، کارگاه آموزشی فنی و حرفه¬ای را برای 50 تن از بانوان جوزجان راه اندازی کرده است.در این کارگاه آموزشی به بانوان این ولایت، حرفه¬هایی چون خیاطی،گلدوزی و تولید صنایع دستی را آموزش می¬دهند.
گزارش…………..
شورای بانوان جنبش ملی افغانستان با ایجاد کارگاه خیاطی و صنایع دستی زمینه¬ی کار و فعالیت حرفه¬ای را برای پنجاه بانو ایجاد کرده است. این کارگاه با هزینه¬ی 300هزار افغانی آغاز به کار کرده است و در زمینه¬ی فعالیت¬های خیاطی و تولیدات صنایع دستی از قبیل یخن دوزی،بیک دوزی و گلدوزی فعالیت می¬کند.
خدیجه یکی از استادان این کارگاه،ایجاد این دوره¬های آموزشی را در زمینه¬ی ظرفیت سازی بانوان ارزشمند و موثر دانسته و می¬گوید،از دیگر بانوان نیز می¬خواهد تا به این کارگاه آموزشی آمده و از این دوره¬ها مستفید شوند.
) این کورس های آموزشی برای دختران تشکلیل شده این که بیایند در یک فضای آرام و امن بیایند فعالیت کنند زیرا چنین کورس ها برای بالا بردن ظرفیت بانوان خیلی ها مفید میباشد و از ما ازتمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که بیایند با ما باشند و با ما یکجای کار کنند و همان استعدادهای خویش را به نمایش بگذارند )
افسانه یکی از کار آموزان،ایجاد این دوره¬ها را مفید خوانده و می¬گوید،به جز حرفه¬های خیاطی و گلدوزی مضامین درسی نیز به آنها تدریس می¬شود.
( به نظر من این کورس ها در این فصل سال که رخصتی است در این فصل سال برای دختران بسیار فایده مند است کورس های خیاطی است و علاوه بر کورس خیاطی کورس های رایگان مضمون انگلیسی دری ریاضی برای دختران بسیار خوب است به دختران که اقتصاد شان ضعیف است و راه شان دور است بیایند به صورت رایگان درس بخوانند و خیاطی را یاد بگیرند )
زویا زلال، مسؤول شورای بانوان در جنبش ملی افغانستان هدف از ایجاد چنین کارگاه حرفه آموزی را ظرفیت سازی و استفاده از حرفه و دانش بانوان عنوان کرده می¬گوید،توسط این کارگاه تولیدی آنها قادر خواهند بود که تولیدات خویش را به بازارهای خارج از کشور نیز ارسال کنند.
) آموزشگاه که در آستانه افتتاح آن هستیم در کمیت بیش از 50 تن از بانوان و دختران هستند در بخش های خیاطی . صنایع دستی بیکس دوزی مهره دوزی و سایر صنایع دستی در اینجا با کیفیت خیلی خوب تولید میشود و این صنایع بازار خیلی خوبی در افغانستان و حتی خارج از افغانستان صادر شود و استفاده صورت گیرد زیرا با کیفیت خیلی خوب تولید میشود و انشالله بازار خیلی خوبی خواهد داشت که از این طریق خانم ها اقتصاد خود و خانواده خود را بالا ببرند . برنامه ما دوام دار است که ما کارگاه آموزشی و تولیدی است که از این طریق بتوانند به عنوان بانوان تجار فعالیت کنند و در قسمت سرمایه گذاری بیشتر از سیصد هزار افغانی سرمایه گذاری شده است . تولیدات که دوختند در بازارهای محلی عرضه کنیم )
این کارگاه در حالی شروع به فعالیت کرده است که مسئولان این حزب سیاسی ادعا دارند آنها با فعال کردن دکان¬هایی در این بازار ویژه¬ی بانوان در تلاش¬اند بانوان بیشتری در زمینه¬ی تولید صنایع دستی و در کل تجارت فعالیت کنند.

گزارش : مریم ؛ یوسفی ؛