روزپنجشنبه تاریخ ۱۷ میزان، شماری از سربازان پولیس به رادیوی محلی خوشی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان یورش برده و ۱۱ تن از کارمندان این رادیو را بازداشت و نشرات این رادیو را نیز متوقف نموده است.
ظاهراً پولیس ولایت بغلان این اقدام را پس از انتقاد ملا های محل آن ولایت از نشرات این رادیو انجام داده است. و علت این اقدام شان را حفظ جان کارمندان این رادیو عنوان می کند، اما پس از تماس دفتر نی با وزارت امور داخله، شش تن از کارمندان این رادیو آزاد و ۵ تن دیگر آن ها تا هنوز در توقیف به سر می برند و نشرات این رادیو کماکان قطع می باشد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بازداشت کارمندان رسانه یی و قطع نشرات یک رادیو را برخلاف قوانین افغانستان دانسته و از وزارت امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا هر چه زودتر کارمندان بازداشت شدۀ این رادیو را آزاد و زمینۀ از سرگیری نشرات این رادیو را فراهم سازد.
به اساس قوانین افغانستان، نشرات یک رسانه را صرفاً دادگاه با صلاحیت می تواند متوقف سازد.
هرگاه پولیس ولایت بغلان بخاطر حفظ امنیت خبرنگاران دست به این اقدام ( بازداشت کارمندان رادیو و قطع نشرات آن) زده باشند، خود غیر قانونی است. پولیس مکلف است تا امنیت خبرنگاران را در همه جا تامین نماید، نه این که به بهانۀ تامین امنیت آنانرا بازداشت نماید.
انتظارات مردم و خبرنگاران از حکومت جدید این است تا آزادی بیان را همانگونه که در قوانین این کشور مسجل است، پشتیبانی نموده و افراد و گروه های که بخاطر محدود ساختن آن تلاش می کنند به اساس قانون مجازات شوند.