۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۸ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

صدف – باشگاه فارغان نی

شبانه – باشگاه فارغان نی

مهنا – وزارت کار امور اجتماعی

نیلوفر – سازمان نواندیشان

شکیلا – MOWA

مریم – نهاد زنان افغان

سارا – تلویزیون جهان

نبیلا – ESCO

حشمت الله – رادیو تلواسه

مجیب الله – رادیو اصلاح

احسان الله – رادیو اصلاح

سید احمد رشاد – اقتدار ملی

فرهاد – تلویزیون میوند

محمد مهدی – باشگاه فارغان نی

عبدالله – ERT

احمد جاوید – وزارت کار امور اجتماعی