۱۹_ ۲۱ فبروری ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵ تن  شرکت کرده بودند.

نادر خان عارف _ رادیو مینه

عبدالحکیم تند_رادیو اصلاح

مجاهد اقبال زی_رادیو مرام

ثنا الله مومند_رادیو مرام

عباس_دیپارتمت آموزشی

بلال احمدیار_رادیو صفا

پاکیزه فیضی_جامعه مدنی بی بی خدیجه

بشیره_رادیو مرام

هما صفا_شبکه زنان افغان

بی بی سوده سعیدی_جامعه مدنی ځوان عظم

فاطمه _ جامعه مدنی الخدمت

نظیفه بارکزی_رادیو مرام

بسنوره صفا_شبکه زنان افغان

سایره سلیم_ رادیو تلویزیون افغانستان

زرغونه سحر_جامعه مدنی ځوان عظم