۲۱ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی در ولایت هرات برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۵ تن که ۱۰ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

فاطمه رحیمی _رادیو مردم

فرشته کریمی _ SOACS

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/herat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بصیره رادمنیش _SOACS

زهره اسماعیلی _تلویزیون استقلال

ترنم خدابخشی _رادیو معراج

عزت الله غفوری _تلویزیون اصلاح

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/herat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

غلام رسول حیدری _SSTTSS

مژگان محمدی _رادیو زندگی

مسعوده رحیمی _تلویزیون اصلاح

ملیحه شکیبانی _تلویزیون نگین الغیاث

سید غفور هاشمی _ خبرنگاری دید

سمین صدف _رادیو باران

طاهره رسا _رادیو زندگی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بنام-خدا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

داود کاظمی _ رادیو مردم

شهاب الدین تیموری_تلویزیون نگین الغیاث