<p>

۲۲_۲۴ می ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی در ولایت هرات برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۹ تن که ۹ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

آرزو یحیی زاده _ رادیو تلویزیون ملی

خلیل احمدحبیبی _ تلویریون ناب

عبدالعزیز احمدی _ تلویریون ناب

احمد فهیم فرجام _رادیو مژده

طاهره علیزاده _سازمان خبرنگاران زن

سید حسن انوری _ رادیو جوان

فایق افغان هیراوی _رادیو جوان

بابر هوتک _رادیو جوان

حامد فرهادی _رادیو جوان

محمد تمیم مشفق_رادیو آوا

رونا بیزار _ سازمان رادا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/herat11.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شبانه محمدی _سازمان رادا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/herat11.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد حسین اسحاق زاده _SOACS

زینب سپهری _دانشگاه کهکشان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بنام-خدا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد عظیم محمدی _سازمان اندیشه مشعل

حبیبه سپهری _سازمان خبرنگاران زن

طاهره رسا_دانشگاه کهکشان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بنام-خدا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خاطره امید _KHEF

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بنام-خدا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شکریه امینی_آژانس خبرنگاران زن

</p>