<p>

۱۱- ۱۳ فبروری ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن که۱۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

خوشحال سیلاب_آژانس خبری هریوا

عبدالکریم عظیم _آژانس خبری ندا آگاه

کبرا متین_ رادیو هوا

اریا یزدان پناه _ رادیو صحر

حشمت الله یزدان پناه_آژانس خبری وطن ۲۴

میلاد عشرقزاده_ گزارشگر آزاد

زینب سپهر_ انجمن زنان خبرنگار

قیس الدین علی زاده_ خبرنگار آزاد

فاطمه سروری_سازمان خط نو

پریسا عبدالحی_ سازمان خط نو

زهرا رضایی_ بخش زراعت

شفیقه طاهری_ بخش زراعت

الهه محمدی_ سازمان اندیشه جوان

ژیلا عظیمی_ سازمان اندیشه جوان

ماریا توخی_ سازمان اندیشه جوان

غزل کاکر_ رادا

رونا بی آزار_ رادا

برکت الله مسعودی_ رادا

</p>