این کتاب ـ که به تازگی در نیویارک به چاپ رسیده ـ در مورد زندگی و سرگذشت کاری 18  عکاس جنگی در سراسر دنیاست.

آنتونی فینستین، پروفسور دانشگاه تورنتوی کانادا و نویسنده‌ی این کتاب، در گفت‌وگو با نی می‌گوید: زمانی‌که کتاب عکس‌برداری از جنگ برای چاپ آماده شد، از مرگ شاه‌مری آگاه شدم. به همین دلیل نتوانستم این کتاب را به نام وی وقف نکنم.

شاه‌مری فیضی عکاس خبرگزاری فرانسه در کابل، در یک رویداد انتحاری جان باخت.

دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، در کنار قدردانی از آقای پروفسور فینستین، خاطر نشان می‌سازد که از کارکرد و جان‌فشانی خبرنگاران در افغانستان هرچند پاسداری نمی‌شود، اما مهم‌ترین کتاب‌های دنیا به نام‌شان وقف می‌گردد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی می‌گوید: ما در هفده سال گذشته، بیش از صد تن از همکاران رسانه‌یی خود را در افغانستان از دست دادیم. قربانیان خانواده‌ی رسانه‌های کشور در بدترین شرایط ممکن به کار اطلاع‌رسانی در افغانستان پرداختند و در این راه جان‌های شیرین‌شان را از دست دادند. هرگونه پاسداری از کارکرد قربانیان خانواده‌ی رسانه‌های افغانستان درخور ستایش است و منجر به ماندگارشدن نام‌های خبرنگاران ازدست‌رفته می‌شود.

نی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا نشانی را به پاس خدمات و جان‌فشانی شهید شاه‌مری و شهدای خبرنگار نام‌‌گذاری کند.