در این کنفرانس که به ابتکار دفتر نی در شهر هرات راه اندازی شده است، خبرنگاران ولایت های زون غرب ( هرات، بادغیس، غور، فراه و نیمروز) شرکت داشتند و در رابطه به نهایی ساختن موازین اخلاقی خبرنگاری با هم بحث و گفتگو کردند.

پیش از این در هفته گذشته خبرنگاران زون شمال و شمال شرق کشور در شهر مزار شریف گرد هم آمدند و در برنامۀ مشابهی به بحث و گفتگو پیرامون موازین اخلاقی خبرنگاری ادامه دادند و در اخیر برنامه نظریات و پیشنهادات خبرنگاران گرد هم آمد و در اخر تلاش می شود تا نظریات خبرنگاران را در داشتن یک سند واحد موازین اخلاقی درج گردد.

این برنامه که تا چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت با خبرنگاران سراسر افغانستان صحبت خواهد شد و در برنامه های مشابه نظریات و پیشنهادات تمام خبرنگاران از سراسر ولایات کشور گرفته خواهد شد.