۱۵- ۱۹ جنوری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای مدت ۵ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن که ۵ تن آن اناث و ۳ تن آن ذکور بود شرکت کرده بودند

زینب رها – تلویزیون آسیا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آمار-بالای-معتادان-زن-در-هرات.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حسن نعیمی – رادیو صدای مردم

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/دهها-مورد-خشونت-نتوانست-مانع-کار-من-شود.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سیمین صدف – رادیو باران

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/زنان-هراتی-به-دنبال-کار-آفرینی-برای-خود-شان-است.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بهار افشار زاده –

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/زنان-گدا-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حسینه عظیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-تحقیقی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زهرا مرادی – رادیو جوان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نثار احمد – رادیو جوان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حمزه پیمان – تلویزیون اصلاح