۱۲- ۱۶ فبروری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز بررای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند.

حسن حکیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/په-کندهار-کي-د-ماشومانو-خوارځواکۍ-پر-زیاتیدو-ده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد هارون

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/په-کندهار-کي-د-نیالګیو-ایښدلو-کمپاین-پېل-سو.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

انورالله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/په-کندهار-کي-د-پاکستان-پر-ضد-مظاهره-وسوه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عصمت الله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/کندهار-کي-سوداګرو-خپلي-فابریکې-وتړلې.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نصیر احمد

رحمت الله یار

شاکرالله شاهین

رحمت الله تاسل

امین الحق عادل

امین الحق عادل

محمد معصوم حکیمی