رادیو ژونالیزم پیشرفته

۱۹- ۲۰ مارچ ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۲ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

رشاد احمد _ گزارش صوتی ۲۰۱۸/۴/۵

شیرآغا قانع_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۹

سمیر سلطانی_ گزاش گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۰

خدا یار فخری_ گزارش گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۰

عبدالله عزیزی _ گزارش ۲۰۱۸/۴/۲۲

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/په-افغانستان-کې-پارلماني-ټاکنو-ته-نومليکنه-پیل-شوه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

احمد رامین یوسفی_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۸

شازیه شیرزاد_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۳/۳۱

جاهده ملک_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۱

پروانه بهار_گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۵

فاطمه نقی_ گزارش صوتی ۲۰۱۸/۴/۵