این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( هرات ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو فریاد در داخل خودی رادیو فریاد دایر گرددید.

میرویس اکبر

اقبال خادم

عمر حنیف

سید مصطفی انزله

مدثر شاه وزیری

احسان الله نصیری

میلاد پدرام

گزارش صوتی تولید بسته های رادیویی

گزارش صوتی تولید بسته های رادیویی