این آموزش از تاریخ ۱۷-۱۹ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( ننگرهار ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو مزمل در داخل خودی رادیو مزمل دایر گرددید .

محمد دین احمد

عزیز الله عزیز

ادریس شگیوال

هارون هلال

ذکریا همت

گلزاده سنگر

گلستان تمیم