شماری از خبرنگاران در گردهمایی؛ خواهان تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات شدند. 
این خبرنگاران که تعداد شان حدود صد نفر از رسانه های مختلف بودند، در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، گرد هم آمده مشکلاتی را که از نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات به آن مواجه بودند؛ به بررسی گرفتند.
ضرب و شتم، اهانت و حتی بازداشت خبرنگاران از مواردِ بود که در این نشست یاد آوری شد و گفته شد که نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات سبب شده است تا خبرنگاران از طرف مسؤلان حکومتی و نیروهای امنیتی با این گونه مشکلات مواجه گردند.
وژمه بابه کرخیل، کارمند تلویزیون لمر که یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی بود گفت:” توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی ما ( خبرنگاران) است که باید این حق به ما داده شود. ما باید از حق خود دفاع کنیم و نگذاریم خبرنگاران بیشتر از این مورد خشونت قرار گیرند، خبرنگارانی که مستلزم تشویق اند زیرا در سخت ترین شرایط به اطلاع رسانی مصروف اند، همه روزه بالای شان خشونت صورت می گیرد.”
ایمل کمال، گزارشگر تلویزیون (شبکۀ ۳ سپورت) گفت:” اطلاعات خوراک رسانه هاست و بدون قانون حق دسترسی به اطلاعات، رسانه ها و خبرنگاران به این حق دسترسی کامل نمی داشته باشند و کار های اطلاع رسانی ناقص می ماند. اگر قانون حق دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح نمی شود، در واقع نمی توانیم وظیفۀ خود را درست انجام دهیم.”

در اخیر تصمیم بر آن شد تا روز چهار شنبه مورخ ۲۷ سنبله /۱۸ سپتامبر، این گروه با جمعی دیگری از خبرنگاران در یک گردهمایی مسالمت آمیز، در مقابل پارلمان کشور از وکلای منتخب مردم بخواهند تا حکومت را مجبور نمایند که طرح این قانون را جهت تصویب به پارلمان بفرستد.
قابل ذکر است که قانون حق دسترسی به اطلاعات حدود دو سال می شود در ادارات دولتی سرگردان بوده و به اساس معلومات دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این قانون در حال حاضر در مجلس وزراء بوده و برخی از این وزراء از تصویب آن جلوگیری می کنند.