برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید

پرویز امین زاده

محمدخالد سخی

مقبول

شکیب شکران

عبدالله ولی‌زاده

شیرشاه رسولی

ننگیالی نوری نظامی

جعفر نیازی

عبدالشمیم

احمد شهاب

فضل‌عظیم فرهاد