برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (2 الی 3 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید

قدریه نوری

ظریفه

نادیه

نگینه

نگیتا

رحیم‌الله

نصیب‌الله

محمد محمدی

قدرت‌الله

نقیب‌الله

سلیم سلیمان

نقیب‌الله صدیقی