برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید

عبدالعباس محمدی_رادیو تلویزبون دانش

فرهاد فرمان_رادیو شهر به شهر

فرید تنها_پژواک نیوز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/فرید-تنها.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرید تنها_پژواک نیوز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Farid-Tanha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرهاد نصیر فرهمند _رادیو کهکشان

محمد جواد وطن دوست_تلویزیون جهان

بهشته رسا _رادیو برین