برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید

لطف الله تیموری_رادیو غزل

سمیع الله بارز_رادیو بوستان

عابده آرزو_اطلاعات فرهنگ

شکریه رجبی_اطلاعات فرهنگ

مدیحه احسانی_رادیو حماسه

سمیرا رنجبر

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=987551541606787&id=100010558518489

روح الله نظری_ رادیو سرایش

خورشید فروزان_اطلاعات فرهنگ

مریم یوسفی_رادیو غزل

محمد حنیف رسولی_رادیو تلویزیون جوزجان

عبدالمصور قادری_رادیو ارمغان

میلاد طنزی_ارگان دید نو

سید بصیر احمد سادات _رادیو تلویزیون سرپل

احمد مسیح _رادیو حماسه