برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (1 الی 3 اکتبر 2019 )از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید

عبدالصبور توانا_رادیو فجر

محمد کریم انوری_رادیو نوبهار بلخ

صبغت الله توران_تلویزون پیکان

عبدالمومن نایاب_ رادیو تلویزیون ملی

نصیر احمد پیمان_تلویزیون لحظه

محبوبه محمدی _ تلویزیون 24

سهیلا عمری _ رادیو ارشاد

سهیلا هاشمی _ رادیو تلویزیون ملی

کاوه بشارت