برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید

شکریه ولی_رادیو میرمن

عایشه فضلی_رادیو میرمن

لیما بارک_رادیو سما

محمد یار مجروح_ تلویزیون هیواد

محمد صابر حمیدی _رادیو زما

محمد نصیر میرزایی_ رادیو زما

امید سمسور_ رادیو تبسم

روح الله مبارز_ رادیو میرمن

وارث عمران_رادیو سما

عبدالفرید علیزی رادیو هیواد

عبدالمک افغان_رادیوکلید

محمود خان منندوی_ماهنامه عصر