برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (13 الی 16 جنوری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 16 تن از خبرنگاران دایر گردید

مدثر دعوت

احسان‌الله ویار

عبدالله حقمل

میوند میرانی

سعیدگل سرحدی

نفس‌خان وصال

رفیع‌الله پشتون

محمد احسان فدا

نیلوفر دانشیار

میراحمد دوست

سمیع‌الله سیرت

حیات‌الله ساحل

نیاز محمد ارشاد

مزمل شاکری

نیازالدین کلیوال

سمیع الله امینی