برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (9 الی 12 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید

عبدالعزیز

نثار ایثار

مبین احمد

جلال‌الدین

فروهر لطفی

بشینا

نادیه نایل عزیزی

فرحناز فروغ

بی‌بی مریم علوی

محمد نسیم حلیم

فضل هادی حمیدی

نثار احمد خلوتگر

سیدمرتضی هاشمیار

وثیق‌الله عظیمی

محمد رشید پور