برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (5 الی 8 نوامبر 2018 )از طرف دفتر نی برای 13 تن از خبرنگاران دایر گردید

مریم حسن زاده

سهراب اریا

عبدالباسط نوری

فردین عبدی

حبیب الله

فرشته اثر

نیلوفر شریفی

محبوبه محمدی

مرسل امیری

حمید نواب‌زاده

آزاده حکیمی

نصیر شریفی

نگین نیازی