شفیع کریمی فارغ التحصیل انستیتوت  رسانه یی نی که اکنون در تلویزیون اریانانیوز به حیث تهیه کننده برنامه های سیاسی کار می نماید  درمصاحبه با رادیو نی گفت: یگانه انستیتوت ژورنالیزم که هفتاد فیصد دروس آن کارعملی است و محصلین با وسایل چون کمره ،بخش تخنیکی واستدیو ها کاملا اشنایی پیدا می نماید انستیتوت رسانه یی نی است.

گفتگو با شفیع کریمی