شب گذشته دوشنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۳ شماری از افراد وابسته به زورمندان محلی در ولایت هرات بر دفتر تلویزیون خصوصی (ناب) یورش برده و دست به تخریب وسایل و شکستن شیشه های دفتر آن اداره زدند.

محافظین و کارمندان تلویزیون مذکور در دفاع از تأسیسات نهاد رسانه یی شان پرداخته و در نتیجه دو تن از یورشگران زخم بردارشتند.

پولیس ولایت هرات در پیوند به این رویداد یکی از کارمندان تلویزیون خصوصی ناب را بازداشت نموده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان یورش به دفتر تلویزیون ناب را به شدت محکوم نموده از پولیس ولایت هرات جداً می خواهد تا قضیه را عمیقاً بررسی نموده و نتیجۀ آن را با خبرنگاران و مردم افغانستان شریک سازد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی می گوید:( کارمند تلویزیون ناب که در پیوند به این قضیه از سوی پولیس بازداشت شده است، حقوق شهروندی اش باید حفظ شده و نباید بدون دلیل موجه در بازداشت پولیس قرار داشته باشد.)

قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان صراحت دارد که نهاد های حکمی به ویژه نهاد های رسانه یی از تعرض مصؤن بوده و افراد و اشخاصی که برخلاف قوانین افغانستان دست به چنین اقدامات می زنند، باید به اساس قوانین افغانستان شناسایی و مجازات گردند.

دولت افغانستان مکلف است تا از تأسیسات نهاد های رسانه یی جداً حفاظت نموده متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.