حسیب‌الله نوری، خبرنگار تحقیقی رادیو کلید (امروز یکشنبه 4 قوس) در تماسی به دیدبان رسانه‌های نی، از لت‌وکوب شدنش به دست تظاهر‌کنند‌گان در منطقه‌ی چهارراهی مزاری از مربوطات حوزه‌ی سیزدهم امنیتی پولیس خبر می‌دهد.

آقای نوری می‌گوید، زمانی که برای پوشش خبری این تظاهرات به محل می‌رسد، معترضان در حال آتش زدن موتر رنجر پولیس بودند. معترضان برای آن که این صحنه نشود، این خبرنگار را زیر لت‌وکوب گرفته و مایک و گوشی همراه او را شکستند. معترضان خشمگین عینک‌های نوری را نیز شکستند.

این خبرنگار تاکید می‌کند که پولیس در صحنه حضور داشته، اما هیچ کاری برای نجات او انجام نداده است و تنها به شلیک‌های هوایی اکتفا کرده تا این‌که سرانجام چند نفر او را از میان معترضان بیرون کشیده‌اند.

خبر لت‌وکوب این خبرنگار از طرف مدیر رادیو کلید نیز تایید شده است.

نی از پولیس ضد شورش و افراد این نهاد در محل تظاهرات می‌خواهد تا در زمینه‌ی تأمین امنیت خبرنگاران از هیچ گونه کمک و مساعدتی دریغ نورزند. همچنان نی خواهان بررسی فوری این مسأله می‌باشد.