دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در هفته رسانه های اجتماعی، نظر سنجی را راه اندازی نموده که در این نظر سنجی با بیشتر از ۱۰۰۰ کاربر رسانه های اجتماعی مصاحبه شد.

۸۳ در صد از کاربران رسانه های اجتماعی خواهان تعدیل کودهای جزایی سایبری هستند که اخیراً از سوی حکومت افغانستان توشیح شده است.

نتیجه این نظر سنجی، طی یک نشست خبری در دفتر مرکزی نی رسانه اعلان شد، در این نشست عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی دفتر نی، بیان کرد که فشار ها بر خبرنگاران و کاربران رسانه های اجتماعی از سوی حکومت همچنان گروه های تروریستی و هراس افگنان بیشتر شده است.

همچنان در این کنفرانس از پیشرفت ها در عرصه دسترسی به انترنت و رسانه های اجتماعی تذکر رفت و رییس دفتر نی می گوید که در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در افغانستان از انترنت استفاده می کنند و کاربران انترنت و تکنالوژی معلوماتی در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می یابد.

در سال ۲۰۰۴ تنها ۳۰۰ نفر انترنت استفاده می کردند، سپس در سال ۲۰۱۱ از ۳% استفاده کننده گان انترنت در سال ۲۰۱۶ به ۱۳ درصد افزایش یافت و احتمال می رود تعداد استفاده کننده گان انترنت در افغانستان در سال ۲۰۱۸ به ۱۵ درصد بالا برود.

در سال ۲۰۱۷ دو ملیون نفر در افغانستان از ۳G استفاده می کنند و از آن جایی که فیس بوک یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در دنیا شناخته می شود و بیشترین کاربر را دارد، در افغانستان حدود ۳ میلیون نفر از آن استفاده می کنند.

آقای خلوتگر از حکومت برمنبای وعده ها و ولزامات قانونی که دارد، می خواهد که زمینه را برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات فراهم کند و در ضمن امنیت جالی خبرنگاران را تضمین کند.