لت وکوب خبرنگاران حین تهیۀ گزارش و فلم از حملات انتحاری، غیر قابل قبول است

شماری از خبرنگاران و فلمبرداران حین تیهۀ فلم و گزارش از انفجار انتحاریی که امروز چهار شنبه ۲۷ جدی در چهار راهی صدارت شهرنو کابل رخ داد، مورد لت و کوب شدید نیرو های امنیتی قرار گرفتند. دیده بان رسانه ها در موسسۀ نی، لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران رسانه ها را با شدیدترین…