جامعۀ خبرنگاری در افغانستان، از موجودیت کمیسیون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه یی به ستوح آمده اند

شکایات روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان، از فعالیت کمیسون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه یی که در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد، روز به روز بیشتر شده و خبرنگاران ادعا دارند که این کمیسون پرونده های شان را در غیاب آن ها بررسی نموده و به مراجع عدلی وقضایی می سپارد.

لت و کوب خبرنگاران در شهر جلال آباد توسط نیرو های امنیتی، غیر انسانی بوده و محکوم است

۷ تن از خبرنگاران و فلمبرداران رسانه های مختلف، زمانی که می خواستند از یک حملۀ حراس افگنانه که صبح امروز( یک شنبه ۶ حوت ۱۳۹۱) در شهر جلال آباد رخ داد، گزارش و تصویر بگیرند؛ توسط نیرهای امنیتی ولایت ننگرهار لت و کوب و اهانت شده و وسایل خبرنگاری شان توسط این نیرو ها…