نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، قتل یک کارمند رسانه یی در ولایت کاپیسا را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند

جسد محمد محسن هاشمی، کارمند رادیو صدای نجراب در ولایت کاپیسا شب گذشته از نزدیکی منزل اش در قریۀ خارج درۀ ولسوالی نجراب دریافت گردید. خانوادۀ محسن هاشمی، در تاریخ ۱۲ ثور ۱۳۹۲ از گم شدن آقای هاشمی به ارگان های امنیتی ولسوالی نجراب اطلاع داده بودند، اما جسد بیجان او روز گذشته پس از…